Laupäev, 28. veebruar 2015

Valimised


Oma kandidatuuri kinnitasid kolm kandidaati: OttSandra ja Jürgen. Debatt toimus 11.märtsil, kell 19:00 Vanemuise 46, ruumis 327. Hääletada saab peale debati lõppu, aastapäeva konverentsi kohvipauside ajal ning õhtustel pidustustel 20:15-21:15. Täpsem valimiskord on postituse lõpus.

Kandidaatide pöördumised kandidaatide Ringi listi esitamise järjekorras:

Ott Kangur


Tere

Olen esimesel doktorantuuri aastal õppiv botaanik-ökoloog ning praegune Ringi juhatuse liige. Otsustasin sel aastal kandideerida, kuna avalik surve osutus nii tugevaks, et suutnud sellele vastu panna.

Olen enda arvates pannud kokku üsna mitmekülgse juhatuse, et ka Ring ikka võimalikult mitmekülgne oleks:
Sandra Poks (ökoloog III) ja Maris Pärn (bioloog II) on ka praegused juhatuse liikmed ning aitavad oma kogemustega sellel masinavärgil edasi liikuda.Elisabet Kirsi ja Madli-Johanna Maidla on aktiivsed geograafid, kes aitavad Ringi tegevusi ka oma eriala tudengite seas populariseerida, et see homogeenne bioteaduste tudengitest koosnev mass ka veidi teistsugust mekki saaks. Jürgen Karvak on 1. kursuse ökoloog, kes on selle õppeaasta jooksul käinud meie üritustel vist rohkem kui ükskõik milline praegune juhatuse liige – ma arvan, et see juba näitab millise pühendunud inimesega on tegemist. Adele Puusalu on lõbus, esimesel magistri aastal tudeeriv bioloog, kellel on juhatuses olemine geenides. Ja viimaseks olen ma jätnud EMÜs veterinaariat õppiva Matis Pääslase, kes on käinud juba mitmel Ringi üritusel ning kellega eelmisel aastal toimus ka kevadmatka raames puude istutamise näol edukas koostööprojekt.

Olles juhatuses käe valgeks saanud raamatupidaja ametit pidades luban ka edaspidi Ringi varandusega vastutustundlikult ümber käia. Kavatsen elus hoida seniseid traditsioone ning ellu viia Robini poolt lubatud eksimismatka. Teen endast kõik oleneva, et Ilmataadiga talvel suhteid jahendada, et vanad ja noored tülkarlased saaksid Indrek Hiiesalu sabas suuskadel erakordselt Eestimaa avarusi nautida. Demograafiliste muutuste valguses plaanin ka algatada eelnõu Ringi lastehoiu loomiseks. Viimaseks luban teha Edgar Prassi suunas vähemalt ühe lähenemiskatse bussireisi toimumiseks.

Kohtumiseni sünnipäeval

Ott Kangur

Sandra Poks

Tere, armas Ringi rahvas!

Mina olen Sandra, kolmanda aasta ökoloogia tudeng. Möödunud aastal olen olnud Ringi juhatuses tegev ja selle käigus saanud väikese ülevaate kuidas ja miks Ringis asjad käivad. Tahan, et Ringi viiksid ka tulevikus edasi inimesed, kellele on Ring südamelähedane ja just sellepärast peaksingi saama presidendiks mina!
Minu juhatuses on äraütlemata toredad ja teotahtelised inimesed, kes hoiavad Ringi pikki traditsioone au sees ja samas toovad ka värskeid tuuli. Ringi tegemised on kõige lahedamad siis, kui juhatuses koostöö sujub ja asju aetakse ETS-i protokolli järgi. Seetõttu valisin oma juhatusse eriliselt vahvad tegelased, kellega plaanin koos veeta ühe vinge aasta.
Ring on oma uhkete traditsioonidega eeskujuks kõigile. Avamatka alustame ikka Taevaskojast ja Raadi kalmistul saavad küünlad süüdatud iga ilmaga. Mõned traditsioonid on ja peavad jääma nii, et austada juba meie seast lahkunute soove ja väärt tegusid. Loomulikult ei saa jääda ainult vanal rasval liugu laskma, vaid tuleb korraldada ka uusi ja taaselustada vanu üritusi. Kevadel saadame rohkem inimesi kevadet ära tooma. Suvel lähme eksime metsa ära ja leiame üksteist jälle üles. Talvel teeme lumisema talimatka kui enne nähtud. Ja selle kõige vahepeal leiame Ringile lõppude lõpuks ruumid!

Siin on minu raskekahurvägi, kellega hakkame korda saatma suuri tegusid:

Adele Puusalu (bio 1. mag)- Oma vinge huumorisoone ja kindla käega lahendab ära kõik probleemid, mis juhatuse teele satuvad.
Jürgen Karvak- (öko 1. bak) Sel aastal pole olnud mitte ühtegi Ringi üritust, kus Jürgen poleks kohal olnud. See ütleb juba nii mõndagi tema pühendumise kohta.
Ott Kangur (öko dok)- Suure töö tegija ehk auväärt raamatupidaja.
Elisabet Kirsi (geo bak 3.)- Kes siis ei teaks Betsi. Selleaastastel presidendivalimistel esitati Bets kandidaadiks lausa kaks korda ja toetusavaldusi tuli mitmest kaarest. Selge on see, et Ringi rahvas Betsi armastab.
Matis Pääslane (EMÜ veterinaar 2.)- Värske veri Maaülikoolist. Kevadmatkal majutas ta karja Ringi hullumeelseid, olles ise sealjuures selle üle väga õnnelik, lõpulõkkel oli ta lahkesti nõus kaasa võtma oma kummipaadi, et seda pärast lodja taga loputada. Matis on Ringi inimeste heaolu eest seisnud juba mõnda aega ja tema koht on juhatuses!
Britta Kalgan (bio 2.)- Britta on alati rõõmus. Alati. Igas juhatuses peab olema üks Britta.
Kristi Källo (öko 2.)- aastake juhatuses on näidanud, et Kristi on kohusetundlik, töökas ja hullult tore. Kristi on ringi ruumide otsimise töögrupi juhataja.

Valige meid!
Sandra Poks

Jürgen Karvak

Tere!

Mina olen esimese aasta ökoloogia tudeng Jürgen. Nagu ühelt looduskaitseliselise organisatsiooni presidendilt võiks oodata, meeldib mulle loodusega seonduv, olgu selleks siis taimed, loomad, matkamine või lihtsalt unistamine looduses olemisest. Üldiselt olen ma vaikse ja introvertse loomuga, kuid seejuures oma tegemistes pühendunud ning põhjalik. Seda enam olen ma meelitatud, et mind presidendikandidaadiks esitati ja kui Te mind valite, siis annan ma endast parima, et Ring oleks edukas ka järgmisel aastal!
Mul pole Ringiga just väga pikka ajalugu, kuid mind võeti kohe soojalt vastu ja see tegi minu jaoks Ringi ning tülkarlased hästi südamelähedasteks. Juhtimiskogemus on mul küll väike, aga see-eest on mul suur tahe koos oma tublidest, toredatest ning entusiastlikest looduselembetest tudengitest koosneva juhatusega midagi reaalselt looduse hoidmiseks, kaitsmiseks ning inimestele lähemale toomiseks ära teha.
Kui nii-öelda valimislubadusi jagada, siis jätkaksin ma praeguse juhatuse ühe olulise joonega ehk Ringi võimalikult paljudele tutvustamisega, sest nii leiab üha rohkem inimesi tee Ringini ning peale selle suunab rohkem väärtustama loodust hoidvat käitumist. Lisaks pean ma oluliseks ka praktilist looduskaitset, et otseselt midagi meid ümbritseva keskkonna jaoks korda saata ja kindlasti on ka äärmiselt tähtis Ringi pikaaegsete traditsioonide hoidmine, et austada eelkäijaid ning hoida meid ühtse sõpruskonnana.

Siin on minu supertublidest inimestest koosnev juhatus:

Ott Kangur (öko dok)
Susanna Vain (öko 2. bak)
Sandra Poks (öko 3. bak)
Märt Kütas (geograafia 3. bak)
Maris Pärn (bio 2. bak)
Madli-Johanna Maidla (geograafia 2. bak)
Helen Vaaks (bio 1. bak)

Toetage meid!
Jürgen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...see, et Savisaar debateerida ei viitsi ja Marko Kaasik lubadusi jagab, on köki-möki võrreldes sellega, mis nüüd pihta hakkab...


Tere,

varsti on Ringi aastapäev. See on tore pidu, mille käigus valitakse muuhulgas Ringile presidenti. Enne seda toimub presidendikandidaatide debatt. Ka see on tore pidu, kui ainult kandidaate oleks. Kandidaatidega on jällegi nii, et neid tuleb esitada. See on veel eriti tore pidu. 

Et pidu ei pidurduks, tuleb kuulutada Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi presidendikandidaatide esitamine alanuks.

Presidendiks võib kandideerida Ringi liige või inimene, kes võetakse Ringi liikmeks selsamal aastapäeval.
Presidendikandidaate võivad esitada kõik, kes võivad kandideerida presidendiks. 
Presidenti valida saavad ka kõik juba mainitud kategooriatesse mahtuvad inimesed.
(Ringi liige on inimene, kes on liikmeks võetud ega ole avaldanud soovi vilistlaseks hakata)

Olulised kuupäevad ja kella-ajad:
E 9. märts kl. 23:59 - kandidaatide esitamise lõpp
T 10. märts - kandidaadid esitavad nõusoleku kandideerida, 7 juhatuse liiget ja oma platvormi
K 11. märts - kandidaatide debatt, eelhääletus (vanemuise 46, ruum 327, kell 19:00)
L 14. märts päeval - aastapäevakonverents, valimised
L 14. märts õhtul - pidu, valimised, häälte lugemine, presidendi välja kuulutamine

Valimiste kord:
Ringi president ja juhatus osutub valituks lihthäälte enamusel, mis antud juhul tähendab, et vajalik on koguda rohkem hääli kui ühelgi teisel kandidaadil. Juhul kui kandidaadid saavad sama palju hääli, siis  toimub kohe peale tulemuste selgumist teine voor.

Valida saavad kõik Ringi liikmed. Liige on inimene, kes on kord liikmeks astunud ega ole esitanud Ringi  juhatusele avaldust vilistlaseks arvamise kohta.

*Tähelepanu Ringi rebased!* Kõik, kes pole veel Ringi liikmed, kuid soovivad sel aastal liikmeks astuda, pange tähele et ka teie saate presidendivalimisel oma hääle anda! Seda loomulikult juhul kui te olete
eelnevalt täitnud liikmeks astumise avalduse.

Oma valiku tegemiseks tuleb korrektselt täidetud sedel poetada valimiskasti. Teisi võimalusi ei ole.

Valimiskast on avatud:
K 11. märts - kandidaatide debatil (Vanemuise 46, ruum 327, kell 19:00)
L 14. märts päeval - aastapäevakonverentsi kohvipausidel
L 14. märts õhtul - peo alguses 20:15-21:15

Hakake aga pihta! (ja nalja ei tee)


Gaša
valimiskomisjoni esimees

PS. Kui sellest kirjast midagi olulist välja jäi, siis võite märku anda, täiendame. Kui on midagi olulist kirjutamata, millest keegi märku ei anna, ja tekib arusaamatusi, siis kõik probleemid lahendatakse ETS-iga. Kes väga vaielda tahab, siis vaielgu terviseks.

Kolmapäev, 4. veebruar 2015

Lanksaarerahvas kutsub peole!

 Tervist!
 6.märtsil (reede) saab toimuma Eesti Maakarja Seltsi 15.aastapäeva tähistamine Ülenurmel, põllumajandusmuuseumis.
 Pidu saab alguse kell 15.00 ja läheb hilise õhtuni. Süüakse-juuakse, peetakse kõnesid, tantsitakse ja musitseeritakse.
 Kuna Ring on paljude aastate jooksul olnud Lanksaarele heaks koostööpartneriks ja abijõuks, oodatakse Ringi liikmeid lahkesti peost osa saama.
 Täpsem pidustuse ajakava mõne aja pärast.

 Vahendas Pluuto

Teisipäev, 3. veebruar 2015

Korraline talimatk 06-08.02

Jürgeni pildid

Hei! 
Head uudised kõigile, kelle matkasuusad juba nurgas kibelevad, selgunud on tänavuse korralise talimatka marsruut!
Alustame siis juba sellel reedel (06.02) Tartu bussijaamast, kust liigume 10.30 Tartu-Kauksi bussile. Kes mujalt tulla tahab, võib meiega kell 12 Kauksis liituda. Olenevalt sellest, kuidas keegi liikuda tahab, on võimalik külastada Rannapungerja jõe kaldaid, Lemmaku sood, Ristikivi raba ja  Rüütli sood jpm. Õhtuks on plaan jõuda Seljandiku metsaonni, kus keedame lõkkel head-paremat süüa ja kuhu saab hiljem Iisaku kaudu meile järgi tulla ka töörahvas, kellel kurjad ülemused kell 10 hommikul kontorist mingil põhjusel lahkuda ei luba. Laupäeval on võimalik külastada kas Kotka matkarada ja Iisaku vaatetorni või käia mööda Muraka LKA ääri (päris risti ja läbi sealt matkata ei soovita 01.02 kehtestatud liikumispiirangu tõttu). Teise ööbimiskoha jätsime seekord lahtisemaks ja leppime alles hommikul enne teeleasumist kokku, vastavalt matkajate eelistustele. Aga valikus on kõike, alates metsaonnidest ja RMK lõkkekohtadest kuni suvaliste männikeste ja lageda taevani, nii et küllap leiame ühise variandi, mis on kõigile meelt mööda. Pühapäeval matkame Koltsinasse, kust viib meid liinibuss tagasi Tartusse (nt. 15.17-17.45).

Sooja kõhutäie eest muretseb ring, endal tuleb kaasa võtta toidunõud, soe magamiskott ja külejalune lebo näol, meelepärane keelekaste, telk või telgikoht ja soovituslikult suusad. Kuna külma lubab praeguse prognoosi järgi ainult paari miinuse kanti, siis ei hakka zimaad matkakäruks kaasa vedama. Külla aga saab ta koos ahjuga kaasa võetud juhul, kui  ilm peaks karmimaks minema. 

Kellel küsimusi või muresid, võib julgelt listi kirjutada. Kes hiljem tahab järgi tulla ja iseseisvalt matkajaid üles ei leia, helistatagu. 

Kerget suuska ja pikka sammu!
Linda


(ps. kellel suur huvi ja soov täpsemalt teada saada, et kuhu minek on, võib parema ülevaate jaoks pilgu peale visata: http://kaart.delfi.ee//?bookmark=29da50442bccb12876856232e5384322 )