Esmaspäev, 31. jaanuar 2011

Seminar FSC teemadel

Neljapäeval, 10. veebruaril kell 19:00 Vanemuise 46-246
rääkima tuleb Liis Kuresoo ELF-ist


Aastal 1990 tõdesid keskkonnakaitsjad, puidutöösturid ja kogukondlike
organisatsioonide esindajad vajadust luua läbipaistev ja toimiv sertifitseerimissüsteem, et tunnustada hästi majandatud metsadest toodetud puidust tooteid. Sellest eesmärgist lähtudes asutati 1993. aastal Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council e. FSC), millega loodi alus turumajanduse mehhanismidele põhineva süsteemi tekkeks, kus tarbijatel on võimalus valida FSC-sertifikaadiga tooteid, toetades nii keskkonnasäästlikku, sotsiaalselt õiglast ja majanduslikult tõhusat metsade majandamist. FSC süsteem hõlmab metsamajandamise sertifitseerimist (FM) ja tarneahela sertifitseerimist (CoC), millest viimane kindlustab seose majandatava metsa ja turule jõudvate puidutoodete vahel

Ülalkirjutatut on võimalik edasi lugeda ELF kodulehelt

Eesti FSC Töögrupp