Kolmapäev, 17. november 2010

Seminar Ökofeminismist

Neljapäeval, 25. novembril Vanemuise 46-327

Kokkuvõte seminarist:

Kadripäeval, 25. novembril toimus Vanemuise 46 õppehones Looduskaitseringi seminar. Ökofeminismi teema oli kohale toonud rohkelt meespublikut ning provotseeris tulise dialoogi publiku sõnakama osa ja lektori vahel, kes lõpuni jäid eriarvamustele selle suhtes, kuivõrd mõjutab inimeste käitumist suguline valik ning kuvõrd kultuur. Põhiline maailmavaadete lahknevus seisnes küsimuses, kas kultuuri võib käsitleda kui üht sugulise valiku avaldumisvormi. Selle erimeelsuse tõttu olid osapoolte argumendid veenvad vaid vastavat seisukohta jagavate inimeste seas.
Juttu oli feminismist, ökofeministide kohast selles voolus, kes nad sellised on ja millega nad tegelevad. Räägiti, kust pärinevad ökofeministlikud ideed, kuidas on need seotud looduskaitsega ja kuidas erineb avalikkuses levinud ökofeministi-stereotüüp tegelikkusest.
Looduskaitsering tänab kohaletulnuid aktiivse osaluse eest ja lektor Kadri Tüüri huvitava ettekande eest.

-------------------------------------------------------------------

Feminism on sõna, mida paljud kardavad kui tuld. Ökofeminism omakorda
on sõna, mida paljud feministid kardavad kui tuld. Ettekande ja
arutelu käigus püüaksime tungida selle kardetava nähtuse sisusse,
küsides, mis asju ökofeministid ajavad ja kas nende vaadetega oleks ka
praktilises elus ja looduskaitses midagi peale hakata?

Kadripäeva puhul tuleb rääkima Kadri Tüür