teisipäev, 12. märts 2013

Presidendivalimised


Hea meel on meelde tuletada, et kolmapäeval õhtul on võimalik tutvuda Ringi presidendikandidaatidega ning  valimisdebatil saada sotti, kelle nimi valimiskasti lasta.

AEG: 20. märts kell 19:00
KOHT: Vanemuise 46-327

Presidendikandidaate esitati neli:

Birgit Purga
Maarit Mälgi
Kristiina Nurkse
Paul Hunt

Kandidaatide juhatuste nimekirjasid ootame 20. märtsil kella kolmeks listi.

Küsimuste ja probleemidega saab pöörduda valimistoimkonna liikmete poole:
Martin Tuul
Kairi Kiik
Mart Gaškov
------------------------------------------------------------
Valimisurn ja välisvaatlejad (Foto: Hendrik Proosa)
TÜLKR-i aastaring on jõudnud ühe põneva kohani – on aeg valida uus president ja juhatus.
Et oleks, kelle vahel valida, kuulutame avatuks kandidaatide esitamise.
Kandidaatide esitamine toimub Ringi listi. Kandidaate saavad esitada kõik Ringi liikmed. Kandideerida võivad samuti kõik Ringi liikmed.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 17. märts 24:00. Selleks kuupäevaks peab presidendikandidaat saatma listi kinnituse oma soovist kandideerida ning juhatuse nimekirja (kaheksa inimest, president k.a.).
Debatt toimub 20. märtsil, misjärel algab ka eelhääletus.

VALIMISTE KORD

Presidendivalimised toimuvad ühes voorus. Ringi president osutub valituks lihthäälte enamusel, mis antud juhul tähendab, et vajalik on koguda rohkem hääli kui ühelgi teisel kandidaadil.

Juhul kui kandidaadid koguvad võrdse arvu hääli, osutub võitjaks ÜLDKOOSOLEKUL valijatelt enim hääli saanud kandidaat. Ehk siis aastapäevakonverentsil kohapeal antud hääled on suurema kaaluga kui eelhääletus!

VALIDA SAAVAD kõik Ringi liikmed. Liige on inimene kes on kord liikmeks astunud ja pole esitanud Ringi juhatusele avaldust vilistlaseks arvamise kohta.

TÄHELEPANU RINGI REBASED! Kõik, kes pole veel Ringi liikmed, kuid soovivad sel aastal liikmeks astuda, pange tähele et ka teie saate presidendivalimisel oma hääle anda! Seda loomulikult juhul kui te olete eelnevalt täitnud liikmeks astumise avalduse.

Oma parimat kandidaati saab valida kokku kolme kanali kaudu:

1) Ringi aastapäeva konverentsil laupäeval, 23. märtsil alates kella 10-st kuni päevase ürituse lõpuni.

2) E-eelhääletusel, mis avatakse peale debatti ja hääli saab anda kuni laupäeva, 23. märtsi kella 15-ni.
Teie hääli ootab valimiskomisjoni esimehe Martin Tuule e-mailiaadress (martin.tuul@ut.ee ). Lisage kirjale oma täisnimi ja kandidaadi nimi, kelle poolt te hääletate!

3) SMS-eelhääletusel, mis avatakse peale debatti ja hääli saab anda kuni laupäeva, 23. märtsi kella 15-ni. Hääli saab anda saates sms-sõnumi valimiskomisjoni esimehe Martin Tuul telefoninumbril ( +372 5121963 ). Kindlasti lisage sõnumisse oma täisnimi ja kandidaadi nimi, kelle poolt hääletate!

Hääled loetakse üle õhtustel pidustustel ja sealsamas kroonitakse ka uus president.

OLULISED TEEPUNKTID AJAS
 • 12. märts presidendikandidaatide esitamise algus
 • 17. märts kell 24:00 – presidendikandidaatide esitamise tähtaeg
 • 20. märts kell 19:00 – debatt
 • 20. märts peale debati lõppu – eelhääletuse algus
 • 23. märts kell 10:00 – Ringi aastapäevakonverents-üldkoosolek, urniga valimised
 • 23. märts kell 15:00 - eel-hääletuse lõpp
 • 23. märts õhtused pidustused – häälte lugemine ja presidendi väljakuulutamine

  Kandideerimine alaku!
   

 Martin Tuul
Valimiskomisjoni esimees

Sarnased postitused kategooriate kaupaLisavidina tegid Hoctro | Jack Book

Kommentaare ei ole: