teisipäev, 15. september 2009

Säästev areng VI

Järjekordne säästva arengu loeng.
Neljapäeval 17.09.09

Laps ei näe keskkonda ega keskkonnaprobleeme. Ühel hetkel mõistab ta aga,
et prügi maha viskamine reostab loodust. Edasise kognitiivse arengu käigus
ilmneb, et ka vesi ja õhk võivad olla reostatud. Teadvuse arenedes rullub
aga tasapisi lahti loodusressursside piiratuse kõikehõlmav probleem. Me
taipame ehmatusega, et maakoore kütused ja mineraalid on taastumatud. Siit
saab alguse klassikaline säästva arengu kontseptsioon. Kui aga teadvus
hakkab aktiivselt rakendama polüvalentset loogikat, mõistame probleemide
olemust läbi Gaia, moraali ja diversiteedi. Kuid ka nendest esmapilgul
tarkadest globaalsetest maailmavaadetest võime edasi valgustuda. Kõige
selle juures märkame aga üllatusega, et keskkonnaprobleemid saab
lahterdada kognitiivse arengu staadiumitesse. Siit kerkivadki esile
teadvuspõhise keskkonnakaitselise tööjaotuse ja teadvuspõhise
keskkonnahariduse võimalused. Loeng �Säästev areng V� tutvustab neid
võimalusi 7 x 5 maatriksi abil, kuid nendib seejuures, et vaid vähesed
meist on valmis astuma sammu tõele lähemale.

Sarnased postitused kategooriate kaupaLisavidina tegid Hoctro | Jack Book

Kommentaare ei ole: